Productkenmerken

Improgression biedt veel mogelijkheden

 

Meerdere trainingstechnieken

Er gaapt een enorme kloof tussen begrijpen en veranderen. Met Improgression maak je gebruik van meerdere trainingstechnieken zoals vragenlijsten, reflectiemogelijkheden, meerkeuzevragen, beeldmateriaal en documenten die het leerproces ondersteunen om deze kloof te dichten.

Geen integratie

Improgression is te gebruiken zonder integratie van de leeromgeving, maar wel met de eigen vertrouwde look & feel. Samen met onze partners ontwikkelden we Improgression tot een SAAS-oplossing die de eigen leeromgeving volledig ondersteund. Improgression faciliteert het leerproces en zorgt voor overzicht en inzicht. Uiteraard nemen we alle veiligheidsnormen met betrekking tot de privacy van de deelnemer in acht.

 

The Progress Principle

Het grote geheim van presteren is ‘voortuitgang’. Als we vooruitgang boeken in werk dat we als betekenisvol ervaren, werken we effectiever, met meer plezier en komen we met creatievere oplossingen. Improgression baseert zich op het recente onderzoek van Amabile en Kramer (2011). Zij concludeerden dat drie typen gebeurtenissen bijdragen aan een positieve werkbeleving:
1. Vooruitgang (Progress)
Gebeurtenissen die vooruitgang laten zien zoals positieve ontwikkeling of behaalde resultaten.
2. Katalysators (Catalysts)
Gebeurtenissen die het werk ondersteunen zoals leren, doelen stellen, autonomie of ondersteuning van anderen.
3. Voedingsstoffen (Nourishers)
Gebeurtenissen die de persoon bevestiging of erkenning geven zoals aanmoediging en respect.


 

Video opname

Opgedane kennis wordt zo geen ‘trucje’ dat eenmalig aan bod komt tijdens een training, maar een ontwikkelde persoonlijke vaardigheid.


Vragenlijst

Improgression biedt de mogelijkheid om voor en/of na de opdracht een vragenlijst toe te voegen. De vragenlijst kan bestaan uit een 0-10 vraag en open vraagstelling.

Succesverhalen

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor de kwartaal nieuwsbrief.